Bepaal je speelveld en speel het spel slim

De economie draait op volle toeren en mede als gevolg daarvan worstelt de industrie met de schaarste aan (technisch) personeel, die optimale groei in de weg staat. HR-afdelingen maken overuren om medewerkers te behouden of goede mensen te werven. Wellicht een goed moment om je als bedrijf te bezinnen op twee wezenlijke vragen.

De economie draait op volle toeren en mede als gevolg daarvan worstelt de industrie met de schaarste aan (technisch) personeel, die optimale groei in de weg staat. HR-afdelingen maken overuren om medewerkers te behouden of goede mensen te werven. Wellicht een goed moment om je als bedrijf te bezinnen op twee wezenlijke vragen. Ten eerste: ‘where to play’? Oftewel in welke markt(en) wil je actief zijn en met welke producten? Kijk daarbij kritisch naar je eigen portfolio: welke klanten, producten en diensten passen nog bij je strategisch kader? Zo’n rationaliseringsslag kan betekenen dat je afscheid neemt van klanten waar je verlies op lijdt of die niet meer in het portfolio passen. Dat is niet altijd eenvoudig. Lastiger nog wordt het om van klanten afscheid te nemen die nu winstgevend zijn, maar niet langer in lijn zijn met de toekomstige positionering van je bedrijf. Dat zijn echt taaie keuzes.

Meedenkend middenkader
De tweede vraag is: ‘how to win’? Hoe geef je invulling aan je strategie waarbij jij het speel zo slim speelt dat je als bedrijf als winnaar uit de bus komt. Hierbij is een belangrijke rol voor het middenkader weggelegd die meer dan tevoren taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden op dit vlak krijgt toebedeeld. Zij moeten meedenken over de invulling van de strategische keuzen en hoe het bedrijf winstgevend kan zijn. Een hele opgave voor hen, omdat zij tegelijkertijd ook elke dag moeten zorgen dat de operatie door blijft gaan De meesten van hen hebben op dat vlak doorgaans nog een ontwikkelslag te maken. Het is echter wel noodzakelijk hen te betrekken, zij moeten immers straks op de werkvloer invulling geven aan de nieuwe plannen. Geen wonder dat productiviteit en lean momenteel belangrijke thema’s zijn. Immers, hoe effectiever en efficiënter het werkproces, hoe minder personeel je nodig hebt voor hetzelfde werk.

Strategie én organisatie
Berenschot helpt bedrijven graag deze lastige vraagstukken op te lossen. Zo ondersteunden we vorig jaar een fabrikant in fietsverlichting bij het bepalen van de strategie (‘where to play’), en trekken we dit jaar samen op met het middenkader bij de vertaalslag naar de uitvoering. Ook voor een elektronicafabrikant hielpen we de strategie verder uit te werken en operationaliseren door alle betrokkenen tijdig aan te haken. Want dat is een punt; door tijdgebrek worden strategische keuzes vaak te lang naar achteren geschoven. Terwijl zo’n strategisch plan nodig is om de keuzes te bepalen als het gaat om welke orders je wel en niet aanneemt om je capaciteit goed te kunnen managen. Handel daar ook naar bij sales en orderaanname. Dus: doe de goede dingen (strategie) en doe de goede dingen goed (efficiency). Voor het eerste moet je weten waar je goed in bent. En voor het tweede moet je bekijken hoe je je organisatie hebt ingericht en waar het beter en slimmer kan.

Beproefde bouwblokken
Hiervoor reikt Berenschot klanten steeds de volgende drie bouwblokken aan:

1) Positioneer jezelf in de keten: kerncompetenties vaststellen en partners aanhaken die deze versterken.

2) Organiseer het werk slim: gebruik digitale tools en technieken, stroomlijn en automatiseer processen, en zorg voor evenwicht tussen vraag en aanbod.

3) Verhoog je productiviteit: dit door een betere organisatie van het werk met daardoor een hogere hands-on-tool tijd en met technieken die zorgen dat je meer output in je productieve tijd kunt realiseren.

Natuurlijk zijn nul verstoringen een utopie, maar met deze bouwblokken zijn problemen grotendeels op te lossen en slagen bedrijven erin om met dezelfde mensen meer output te leveren. En dat laatste beetje spanning? Ach, dat is alleen maar goed – anders weet je zeker dat je kansen laat liggen...

Wilt u meer lezen, zie ook onze hoogtepunten 2018