Hoor, Johannes ten

Consultantj.tenhoor@berenschot.nl0613790847Als het gaat om de participatie van burgers in deze samenleving - zowel qua werk als andere vormen van maatschappelijke activiteit - kunnen we hoge idealen koesteren. Tegelijkertijd worden die aan alle kanten begrensd door de realiteit. Hoe kunnen we binnen die financiële, bestuurlijke en politieke kaders het best haalbare realiseren?Mijn collega's en ik kunnen u op verschillende manieren bij dit soort vraagstukken helpen. Zo hebben we ruime ervaring op het terrein van benchmarking. Of we ondersteunen u bij het organiseren van samenwerking, zowel binnen uw gemeente als samen met andere gemeenten. Ook kunnen we u adviseren over bewezen effectieve methoden om uw uitgaven in het sociaal domein onder controle te krijgen.Aan dit soort projecten lever ik een bijdrage met gedegen onderzoek. Ik doe dit vanuit een kritische houding mét oog voor de idealen en wensen van onze opdrachtgevers. Mijn stijl kenmerkt zich door inhoudelijke betrokkenheid, sensitiviteit voor politieke en bestuurlijke belangen, en aandacht voor het vinden van draagvlak. Op deze wijze lever ik graag mijn bijdrage aan een samenleving waarin iedereen vanuit zijn eigen talent kan participeren.Bijdragen aan een samenleving waarin iedereen vanuit zijn eigen talent kan participeren