Eisses, John

Senior managing consultantj.eisses@berenschot.nl0651584278De wereld verandert snel als gevolg van technologische innovaties. Echter, het doen van onderzoek en ontwikkeling gaat gepaard met risico's en kost veelal veel geld; geld dat vaak op korte termijn niet terugverdiend kan worden. Niet elke organisatie is in staat om dit geld te investeren. Het vinden en aanboren van financieringsbronnen is daarom essentieel om het proces van technologische innovatie in gang te houden. Diverse overheden (provincies, regio’s, landelijk en Europees) bieden ondernemers een tegemoetkoming in hun kosten voor R&D-activiteiten. Ik help mijn cliënten om deze bronnen te vinden en er gebruik van te maken.Technologie is mijn passie. Zelf heb ik ruim 10 jaar wetenschappelijk onderzoek gedaan bij een grote Nederlandse multinational. Echter, daarbij is mij duidelijk geworden dat een goede organisatie van R&D projecten onontbeerlijk is om het maximale resultaat te boeken. Organisatie houd ook in: werk samen waar het kan en leer van je samenwerkingspartners. Bij het verwerven van innovatiesubsidies gaat het juist hierom: maak een goed project door het kiezen van een goede doelstelling, een goed uitvoeringsplan en goede samenwerkingspartners. Deze aspecten zijn de sleutel tot succes, niet alleen bij het verwerven van subsidies maar vooral bij het succesvol uitvoeren van het project. Als ervaringsdeskundige met R&D-projecten en in mijn bijna 20 jaar ervaring met gesubsidieerde projecten ben ik bij uitstek in staat om naast verwerving van fondsen ook een belangrijke bijdrage te leveren bij het definiëren van een R&D-project, het adequaat inrichten en verwoorden hiervan en tenslotte eventueel ook bij het project management. Vaak krijg ik van klanten het compliment: zonder jou hadden we niet zo’n goed project kunnen opzetten. Dank ook hiervoor.Maximale ontzorging van mijn cliënten bij verwerving van (innovatie)subsidies