Knigge, Joris

Senior managing consultantj.knigge@berenschot.nl31615510590De klimaatverandering en de transitie van het energiesysteem in een toekomstige duurzame economie zijn de belangrijkste drijfveren van mij. Daarnaast ontwikkelt technologie, beleid en maatschappij zich. In dit voortdurend veranderende en complexe speelveld, zullen bedrijven, organisaties en overheden richting de toekomst koers moeten bepalen op welke manier zij hun individuele en gezamenlijke missie en ambities realiseren.Hiervoor zullen zij nieuwe verbindingen en samenwerkingen moeten aangaan. Nieuwe instituties, technologie en maatschappelijke ontwikkelingen leidden ertoe dat nieuwe samenwerkingen en verdienmodellen mogelijk gemaakt worden.Als adviseur help ik graag partijen die hierin nieuwe koersen willen verkennenen. Technologie, ecosystemen en beleid kunnen in die zin "ontworpen" worden zodat zij in dienst staan om meerwaarde voor organisaties te creeeren. Ik ben graag tot dienst.  To create uncontested market space and make the competition irrelevant