Simons, Joyce

Senior managing consultantj.simons@berenschot.nl0630403917Passie voor het (bege)leiden van complexe veranderopgaven in de zorg bij transities, (regionale) samenwerking en strategisch inzetten van informatievoorziening en digitalisering ter verbetering van zorg(processen), onderzoek, bedrijfsvoering en samenwerking. Creatief, energiek en zie altijd kansen om partijen met elkaar te laten samenwerken.