Mook, Kaj

Senior managing consultantk.mook@berenschot.nl0647272147Vanuit Berenschot help ik een grote diversiteit aan klanten om ambities waar te maken binnen de domeinen mobiliteit en ruimte. Duurzame bereikbaarheid en een prettige, leefbare stad zijn de thema’s voor de toekomst. Vraagstukken spelen daarbij op verschillende schaalniveaus, zowel bestuurlijk als inhoudelijk. Het geeft mij veel energie om met de diverse spelers in het veld aan de slag te gaan om uiteindelijk concrete veranderingen te realiseren.In mijn aanpak combineer ik een jarenlang ervaring in de wereld van mobiliteit, OV en ruimte met een sterke verbeterambitie en een scherpe analytische geest. Daarbij is mijn inzet om teams te smeden rondom een gemeenschappelijk doel. Mijn hele werkzame leven ben ik actief geweest op het scheidsvlak van het publieke en private domein. In de directiefuncties die ik vervuld heb binnen NS en Merseyrail (Liverpool, VK) combineerde ik een grote operationele verantwoordelijkheid met strategie- & visieontwikkeling en stakeholdermanagement. Inhoudelijk mag ik me specialist noemen op domeinen als stationsontwikkeling, ketenmobiliteit, klantbeleving en de exploitatie van internationale treindiensten. Daarnaast ben ik goed huis in thema’s als marktordening en de Europese context van het spoorvervoer.Als projectleider en adviseur dring ik snel door tot de kern van de opgave en ik zal hier vervolgens strak op te sturen. Daarbij weet ik de energie van teams te richten en te vertalen in goed leesbare en direct toepasbare rapporten en adviezen met impact. In een complexe context weet ik te decompliceren, pakkende strategieën te formuleren en deze desgevraagd van papier naar praktijk te brengen.