Boer, Karmen de

  • Senior consultant
  • Na een aantal jaren gewerkt te hebben als jurist binnen een verzekeringsmaatschappij, was ik toe aan iets nieuws. Advisering bleef trekken, maar graag in een andere context. Het werd consultancy en ik ben nog steeds gelukkig met de keus.

    Ik vind het ontzettend leuk om met organisaties mee te denken met de inrichting van HR processen. Functiehuizen en waardering, beloningsstrategie, performance cyclus, arbeidsvoorwaardenbeleid en de personele gevolgen bij reorganisaties. Verschillende onderwerpen, maar met een gemene deler: de relatie tussen organisatie en medewerker. Die relatie intrigeert mij. Hoe kun je de processen zo inrichten dat de organisatie haar doelen behaalt en haar medewerkers intrinsiek gemotiveerd zijn en blijven? Soms tegenstrijdig, maar soms ook complementair. Als hier balans in is, dan is mijn missie geslaagd!

    Ik werk voor organisaties van verschillende groottes en binnen diverse sectoren, elk met eigen uitdagingen. Ik probeer vanuit een pragmatische benadering concrete oplossingen te bieden waar een organisatie mee verder kan.

    Vragen over de inrichting van HR processen? Bel me gerust!

    Karmen