Maakindustrie | Continu verbeteren met behulp van tijdstudies bij een oppervlaktebehandelaar

Productiviteitsverhoging zorgt voor een betere ratio tussen toegevoegde waarde en personeelskosten Voor een oppervlaktebehandelaar is het cruciaal om de personeelskosten in de hand te houden. Het efficiënt inzetten van medewerkers is van groot belang om als loonbedrijf winstgevend te zijn.

Productiviteitsverhoging zorgt voor een betere ratio tussen toegevoegde waarde en personeelskosten

Voor een oppervlaktebehandelaar is het cruciaal om de personeelskosten in de hand te houden. Het efficiënt inzetten van medewerkers is van groot belang om als loonbedrijf winstgevend te zijn.

In het kader van een grotere opdracht heeft Berenschot een tijdstudie uitgevoerd bij de productiemedewerkers. Het doel was om inzicht te krijgen in de huidige productiviteit, om zo gericht verbeteracties te bepalen.

De metingen zijn verricht met behulp van onze applicatie. Over meerdere ploegen is data verzameld om zo een goed beeld te krijgen van de gemiddelde tijdsbesteding.

De uitkomsten lieten zien dat er met name kansen liggen op het gebied van verminderen van de logistieke handelingen en algemene improductiviteit.  Vergeleken met de benchmark is een verbetering van ca. 15% haalbaar. Door een aantal verbeterinitiatieven op te starten kan met dezelfde groep mensen meer toegevoegde waarde worden gegenereerd.