Smart Operations: Denken & Doen

Data vormen het hart van smart industry. Werd IT tot nu toe gezien als ondersteunend aan het primaire proces en als een kostenpost, in de toekomst zal het een integraal onderdeel van het primaire proces zijn. De stap naar Smart Operations staat of valt dan ook met de mate waarin datagedreven werken omarmd wordt binnen de organisatie.

Data vormen het hart van smart industry. Werd IT tot nu toe gezien als ondersteunend aan het primaire proces en als een kostenpost, in de toekomst zal het een integraal onderdeel van het primaire proces zijn. De stap naar Smart Operations staat of valt dan ook met de mate waarin datagedreven werken omarmd wordt binnen de organisatie.

Hoe slimmer een organisatie moet zijn, hoe meer er gehandeld en bijgestuurd moet worden en daar zijn meer kwalitatief goede data voor nodig. Alleen zo kan een organisatie sneller en gerichter ingrijpen op geautomatiseerde processen en de beste product- en productiesimulaties maken. Ook kan zij informatie met toeleveranciers en klanten delen voor de vereiste reactiesnelheid.

Op dit moment staat dataverzameling en data-analyse bij veel industriële mkb-bedrijven nog in de kinderschoenen. Doorgaans gebruiken ze beschikbare data slechts zeer beperkt voor organisatiesturing en besluitvorming. Veel data zijn dark:  organisaties verzamelen ze, maar doen er niets mee.

Een eerste uitdaging voor organisaties is dan ook te bepalen welke operationele doelstellingen echt van belang zijn en welke processen hierin geïnnoveerd of verbeterd dienen te worden.

Daarna is de vraag: welke data zijn nodig en hoe ziet de datahuishouding er op dit moment uit? Het vergt naast extra sensoren, hardware en software, ook expertise op het gebied van IT-applicaties en data analytics. Wellicht dus bijscholing van medewerkers of die ene vacature voor een data analist.

Hoe dan ook, blijf als organisatie niet in de fase van denken hangen. Start met denken en doen tegelijkertijd, waarbij u steeds beter leert welke digitale technieken en tools u echt vooruit helpen!

Berenschot organiseert hiervoor B-Smart workshops. Daarin bekijken en beleven we samen met sleutelfiguren in uw organisatie de nieuwe digitale technieken en tools. Om ze vervolgens te beoordelen op aantrekkelijkheid voor uw organisatie.

Iets voor u?