Smart Operations: Denken & Doen

Data vormen het hart van smart industry. Werd IT tot nu toe gezien als ondersteunend aan het primaire proces en als een kostenpost, in de toekomst zal het een integraal onderdeel van het primaire proces zijn. De stap naar Smart Operations staat of valt dan ook met de mate waarin datagedreven werken omarmd wordt binnen de organisatie.