Jong, Lennart de

Senior consultantl.dejong@berenschot.nl0653284813Het kennen én begrijpen van die omgeving is essentieel voor het bepalen van de strategie en uiteindelijk een goed resultaat. Ik lever daar graag een bijdrage aan.Als bestuurskundige met veel ervaring op het gebied van communicatie bij de (lokale) overheid help ik organisaties beter zicht te krijgen op wat er speelt in hun omgeving, daar responsief op in te spelen en vervolgens effectief over te communiceren. De laatste jaren deed ik dat als woordvoerder van de burgemeester in hét sociaal en bestuurlijk laboratorium van Nederland: Rotterdam.Complexe dossiers en situaties weet ik, met oog voor de omgeving, snel te doorgronden. Stressbestendigheid, openheid en gevoel voor humor zijn kenmerkend voor mijn stijl als adviseur. Woordvoering, crisiscommunicatie, reputatiemanagement, stakeholdermanagement, coaching en inzicht in politiek-bestuurlijke verhoudingen zijn mijn specialismen. In adviestrajecten werk ik samen met de opdrachtgever die het advies in de praktijk gaat uitvoeren. Naast adviseur zet ik ook graag als trainer mijn kennis en ervaring in voor onder andere trainingen in crisiscommunicatie en politiek bestuurlijke sensitiviteit.Voor mij is goed luisteren, en zo echt begrijpen wat de opgave is, de basis van een goed advies. Ik ben er van overtuigd dat ook de basis van succesvol overheidsoptreden ligt in het vermogen om goed te kunnen en willen ‘luisteren’ naar de omgeving.