Das, Leonore

Senior consultantl.das@berenschot.nl0613423957Nieuwsgierigheid als drijfveer Ik verbind een praktische vraag van u aan een snelle oplossing. Maar ik ga ook graag met u in zee voor een breder onderzoek naar de onderliggende oorzaken en onderlinge vergelijking van activiteiten, omdat juist deze u het echte inzicht geven en dit inzicht leidt tot meer fundamentele oplossingen.Denken én doenNaast het uitvoeren van onderzoek kunt u mij ook tijdelijk inhuren als projectleider. De meerwaarde hiervan voor u is dat u zekerheid heeft dat een proces binnen een zekere tijd en budget wordt afgerond, zonder afleiding vanuit de dagelijkse werkzaamheden. Ik werk daarbij vaak samen met een interne projectleider. Cultureel ondernemerschapVoor de Executive master in Finance & Control van Nyenrode Business Universiteit schreef ik een thesis over cultureel ondernemerschap "Ondernemerschap in gevangenschap. Een casestudy naar cultureel ondernemerschap in de culturele basisinfrastructuur."  Op verzoek stuur ik u graag de publieksversie toe en daag u uit met mij hierover in discussie te gaan! Wat bied ik u?U krijgt met mij een financial die in het onderwijs en de culturele sector als controller werkzaam is geweest. Op uw verzoek voer ik kostprijsanalyses uit, werk ik businesscases uit voor toekomstscenario’s en stel financiële analyses op. Met mijn bedrijfseconomische achtergrond voeg ik organisatieinrichting, bedrijfssystemen en financiën aaneen tot een efficiënte bedrijfsvoering. Daagt u mij uit?