Nieuwe raadsleden aan zet: Vijf cruciale politieke keuzes in het sociaal domein

Nieuwe raadsleden aan zet: Vijf cruciale politieke keuzes in het sociaal domein Maarten Adelmeijer en Paul Schenderling, adviseur sociaal domein bij Berenschot De gemeenteraadsverkiezingen staan voor de deur, 9.000 raadsleden gaan vol goede moed hun gemeente besturen.

Nieuwe raadsleden aan zet: Vijf cruciale politieke keuzes in het sociaal domein
Maarten Adelmeijer en Paul Schenderling, adviseur sociaal domein bij Berenschot

De gemeenteraadsverkiezingen staan voor de deur, 9.000 raadsleden gaan vol goede moed hun gemeente besturen. 40 procent van de uitgaven van hun gemeente betreffen het sociaal domein: uitkeringen, werk, jeugdhulp en zorg. Een olietanker die niet meer bij te sturen is? Of zijn er keuzes te maken?

Die zijn er wel degelijk. In dit artikel nemen wij u mee bij een aantal politieke keuzes waar raadsleden binnen het sociaal domein voor komen te staan na de gemeenteraadsverkiezingen.

Organiseer de eigen kracht van de burger…

De decentralisaties gaan uit van de eigen kracht van de burger, die spreekt eerst zijn eigen netwerk aan voor de overheid te hulp schiet. Je kunt als gemeente dat initiatief geheel bij de burger laten of het burgerinitiatief steunen. Met een gemeentelijke vrijwilligersbank, wijkcentra waar inwoners zelf activiteiten kunnen ontplooien of juist door bestaande verenigingen te ondersteunen.

En bied waar nodig ondersteuning…

Pas als dat niet voldoende soelaas biedt, zijn er mogelijkheden voor ondersteuning. De gemeente beoordeelt of dat wel nodig is en bepaalt zelf hoe ze dat doet. In het ene uiterste richt de gemeente een loket in met een ambtenaar die nut en noodzaak beoordeelt. In het andere uiterste belegt de gemeente die taak bij een zorginstelling die ook hulp kan bieden. En veel gemeenten werken met wijkteams, waarin alle hulpvragen bij elkaar komen.

Waarbij u voor bepaalde doelgroepen iets extra’s kunt doen…

Politieke keuzes zijn ook voor welke doelgroep de gemeente iets extra’s doet. Focus op wijkcentra voor ouderen? Of werk voor jongeren? Als de sociale dienst te weinig capaciteit heeft, richt ze zich dan eerst op de mensen met ene grote afstand tot de arbeidsmarkt die anders geen kans hebben of op de mensen met een kleine afstand tot de arbeidsmarkt waarmee de werkgever het snelst te bedienen is?

En kiest tussen investeringen op de korte en op lange termijn….

Het beschikbare geld kan maar één keer uitgegeven worden. Het is belangrijk dat de gemeente zuinig met dat geld omgaat. Voor een groot deel is dat bedrijfsvoering en daar gaat de gemeentesecretaris over. Toch zitten hier ook politieke keuzes achter, die bijvoorbeeld te maken hebben met investeren op de korte termijn om op lange termijn te besparen. Een keuze die u daarbij kunt maken is het investeren in preventie en activiteiten in wijkcentra  in de verwachting dat dat op termijn leidt tot minder kosten voor zorg.

Waarmee u als raadslid richting kunt geven binnen het sociaal domein

Als raadslid bereid je je voor op de vier jaar waarin je richting kunt geven in je gemeente. Er komt ontstellend veel op je af. Het gevaar dreigt dat het bestuderen van plannen van het gemeentelijk apparaat al je tijd opslokt. Neem de tijd om jezelf voor te bereiden, te bedenken wat je echt belangrijk vindt en dan zoekt naar de knoppen waar je aan kunt draaien.

Welke politieke keuzes u maakt, dat is aan u. Maar welke keuzes er zijn, daar helpen we u graag mee. In dit artikel heb ik al wat voorbeelden gegeven die u als raadslid kunt maken, maar er zijn uiteraard nog veel smaken. In de Masterclass Politieke Keuzes in het sociaal domein van Berenschot, maak je samen met door de wol geverfde adviseurs en met mede raadsleden concreet wat jouw keuzes in dit voor de burger cruciale domein zijn.

Wilt u meer informatie over onze Masterclass of gewoon eens kennismaken naar aanleiding van dit blog? Neem dan  contact op met ons via m.adelmeijer@berenschot.nl  of p.schenderling@berenschot.nl

Meer informatie en aanmelding  voor de masterclass op https://www.berenschot.nl/expertise/sectoren/openbaar-bestuur/na-de-gemeenteraadsverkiezing/masterclass-sociaal-domein/