Van Ark in commissievergadering concreet over loondispensatie, beschut nieuw en sociale werkplaatsen

Van Ark in commissievergadering concreet over loondispensatie, beschut nieuw en sociale werkplaatsen Vandaag (woensdag 12 september 2018) was er een Algemeen Overleg in de Tweede Kamer, waarin de brief van de staatssecretaris van afgelopen vrijdag over o.a.

Van Ark in commissievergadering concreet over loondispensatie, beschut nieuw en sociale werkplaatsen

Vandaag (woensdag 12 september 2018) was er een Algemeen Overleg in de Tweede Kamer, waarin de brief van de staatssecretaris van afgelopen vrijdag over o.a. loondispensatie, de Thermometer SW en het SCP rapport over kansen voor mensen op de WSW wachtlijst aan de orde kwamen.

In de brief van vrijdag kondigede de staatssecretaris al enkele concrete maatregelen aan:

  • Loondispensatie in de Participatiewet gaat niet door
  • Er komt één methodiek voor loonwaardebepaling
  • Meer uniformiteit tussen arbeidsmarktregio’s
  • Banenafspraak: eenvoudiger systeem waarin ook inkoop van diensten wordt meegeteld

In het overleg vandaag waren kamerleden zonder uitzondering positief over intrekken plan loondispensatie. Wel hadden ze kritische vragen over principes, geld en toekomst van sociale werkplaatsen.

Ik was vandaag bij het overleg en vat hieronder de belangrijkste vragen aan en de antwoorden van de staatssecretaris samen:

Trekt u plan loondispensatie alleen in om praktische redenen, of  ook omdat het principieel niet in de haak is?

Het gaat erom maatregelen te nemen die ervoor zorgen dat meer arbeidsbeperkten aan het werk komen. Dat betekent dat de maatregelen het simpeler maken voor de werkgever en lonend voor de werknemer. In de uitwerking blijkt dat niet het geval. Dat is de reden om erop terug te komen.

Stopt u nu ook met de loondispensatie regeling in de Wajong?

Nee, die zit in een geheel andere context. Wel werk ik eraan de 13 verschillende regimes in de Wajong te versimpelen en switchen tussen regelingen makkelijker te maken.

Met invoering van de loondispensatie zou € 500 mln omgebogen worden, in te zetten voor 20.000 extra plekken beschut nieuw. Wat betekent het intrekken van loondispensatie voor die extra plekken?

Elke medaille heeft een andere zijde. Dat geld is nu niet meer beschikbaar, de extra plekken kunnen we nu niet inzetten. Alle aandacht gaat echter uit naar het realiseren van de 30.000 plekken waartoe al eerder was besloten.

Bent u bereid de sociale werkplaatsen open te houden, zodat meer mensen, bijvoorbeeld in beschut nieuw, daadwerkelijk een werkplek krijgen.

Ik ben een groot fan van sociale werkplaatsen. Maar ze waren te veel eilanden geworden. Die worden nu met tunnels en bruggen verbonden aan andere plekken waar mensen werken. We hebben verschillende regelingen om mensen te steunen zoals loonkostensubsidie en beschut nieuw. Sociale werkplaatsen worden gelukkig steeds meer netwerkorganisaties die die groepen koppelen aan werk.

Wat is de conclusie?

In de trein op weg naar huis is de afdronk bij mij: de richting die de staatssecretaris kiest wordt gesteund, maar iedereen wil dat het creëren van plekken voor arbeidsbeperkten sneller gaat. Daarbij framed de oppositie de ontwikkeling bij de sociale werkplaatsen als ‘sluiten’ en ‘sterfhuis’, terwijl de staatssecretaris het framed als nieuwe regelingen, maar de infrastructuur van het sw bedrijf is nog één van de belangrijke instrumenten, meer als netwerkorganisatie dan als plek waar iedereen werk krijgt. Daarnaast blijft een verschil van mening dat de oppositie vindt dat er te weinig geld gaat naar beschut nieuw.

Ik vermoed dat het kamerdebat vooral zal gaan over de framing van de sociale werkplaats..