Bedrijfsvoering in verandering: de bedrijfsvoering van gemeentelijke dienstverlening in 2018 - 2022

Externe ontwikkelingen hebben impact op de inrichting en bekostiging van de gemeentelijke dienstverlening. Inzicht in deze ontwikkelingen helpt gemeenten hierop te anticiperen en deze vorm te geven.