Blog Informatie Gestuurd Werken en Gegevensmanagement

Negen-vlaksmodel Amsterdam, het Noviusmodel, het Gartner IS model, MIKE 2.0 , KING / Gemma /Gegevensmanagement, DAMA/DMBOK, BISL en ITIL.

Negen-vlaksmodel Amsterdam, het Noviusmodel, het Gartner IS model, MIKE 2.0 , KING / Gemma /Gegevensmanagement, DAMA/DMBOK, BISL en ITIL.

a little less conversation, a little more action… please

Gaan we door frameworks of modellen combineren in control komen, of zullen we gewoon slim organiseren? Elke organisatie is naarstig op zoek naar grip op gegevens. Grip omdat het moet (AVG) of grip omdat we willen (Big data) of grip omdat we efficiënter moeten werken. Alle informatiemanagement of in het bijzonder gegevensmanagement modellen beloven oplossingen….maar we kunnen toch veel meer met dynamische oplossingen dan al die modellen maar te stapelen?

Gegevensmanagement is het geheel van activiteiten gericht om de juiste gegevens van de juiste kwaliteit tijdig en binnen de grenzen van de wet- en regelgeving (o.a. privacy en doelbinding), aan medewerkers en andere belanghebbenden beschikbaar te stellen. Gegevensmanagement dient als een samenhangende activiteit te worden opgepakt en uitgewerkt. Om dit te bereiken, zijn verschillende methodieken en modellen beschikbaar.

Onze stelling

De modellen voor gegevensbeheer zijn naar onze mening handvatten om de kwaliteit van de gegevens doorlopend te kunnen verbeteren. Als losse methodieken hebben zij minder waarde, aangezien ze dan verworden tot initiatieven zonder business-context. Onze visie op het gebruik van de modellen: niet alles opstapelen, maar slim gebruik maken van één hooguit twee modellen. Waarom niet KING producten voor het ontwerpen en inrichten gegevensmanagement, en Governance uit het DAMA/DMBOK-model . Als je dan ook nog een beetje het Amsterdamse raamwerk voor informatiemanagement of een Gartner model daarnaast inzet…aan wie kun je het nog uitleggen?

Visie

Datastrategie moet antwoord geven op de vraag ‘HOE’ gegevensmanagement vorm en inhoud geeft. Datastrategie regelt vanuit gegevensperspectief de werking van vraag en aanbod en bepaalt mede hoe informatieproducten tot stand komen. Hiervoor is wat ons betreft een goede monitoring van de volwassenheid van gegevensmanagement noodzakelijk. Ook voor volwassenheidsmetingen zijn tal van tools voor handen. Zo heeft KING/Gegevensmanagement de Scorecard gegevensmanagent, en  Berenschot een eigen volwassenheidsmeting op basis van bestaande volwassenheidsmodellen[1]. Opdrachtgevers vragen ons steeds vaker om een voor-de-organisatie specifieke volwassenheidsmeting te maken, omdat de bestaande volwassenheidsmetingen te vaag of te fors zijn. Zo heeft de Information Maturity Quick Scan van Mike 2.0 175 indicatoren om de volwassenheid van de gehele organisatie te meten. Dat kan sneller en beter..

DAMA-DMBOK heeft verschillende processen, die een rol spelen bij data governance samengevat. In onze ervaring loont het niet (meer) om een jarenlange planning te maken om het gegevensbeheer goed in te richten en levert een kort cyclische aanpak veel meer waarde voor de organisatie.

Tot slot

Er zijn veel modellen om gegevensmanagement in te richten. Organisaties stranden vaak in het uitgebreid nadenken over een goede datagovernance en implementatie. Ons voorstel is om  in nauwe samenwerking met de business per domein in korte sprints te bepalen welke gegevensmanagement producten (nog) nodig zijn. En die gelijk te realiseren. Deze SCRUM aanpak begint op steeds meer terreinen vruchten af te werpen. Vooral omdat het zo simpel en doeltreffend is.

Moeten we niet ‘gewoon’ aan de slag en de frameworks gebruiken als richtinggevend in plaats van beknellende allesomvattende corsetten? Wij adviseren u graag: dynamisch toepassen en gezond verstand boven alle frameworks en structuur ….zelfs Elvis zei het al “a little less conversation a litte more action…please’

Wim Stolk

06 421 441 54

info@stolkinformatiemanagement.nl

http://www.stolkinformatiemanagement.nl

Marco Jansen

06 10936822

m.jansen@berenschot.nl

http://www.berenschot.nl

[1] Zie bijvoorbeeld https://www.berenschot.nl/actueel/2016/juni/klaar-big-data-doe-berenschot/ een eenvoudige, toegankelijke variant van ons data maturity model gebaseerd op DAMA/DMBOK