Schaakspel in de jeugdzorg: hoe vermijden we dat de jeugd schaakmat komt te staan?

Door Marijke Synhaeve en Maarten Adelmeijer De Transitie Autoriteit Jeugd (TAJ), die namens het Rijk toeziet op de transitie van de jeugdzorg, concludeert in haar derde jaarrapportage dat de noodzakelijke transformatie in het jeugddomein beperkt op gang komt.