Bolkestein, Martijn

Managing consultantm.bolkestein@berenschot.nl0302916916Voorafgaand aan zijn werk bij Berenschot werkte Martijn onder meer 18 jaar bij Shell als financieel manager en ICT-manager en deed hij zelfstandig twee corporate finance transacties in de publieke sector. Hij is een solide financiële professional met een goede kennis van het openbaar bestuur en heeft daarnaast zelf veel directe lijnverantwoordelijkheid gedragen. Bij Berenschot helpt hem dat zich te verplaatsen in de dynamische omgeving van zijn klanten.Naast zijn werk bij Berenschot is Martijn lid van provinciale staten in Noord-Holland en geeft hij politieke trainingen. Hij voelt zich derhalve thuis zowel in een commerciële organisatie als in de publieke sector.Martijn is gespecialiseerd in bedrijfsvoerings- en governance-vraagstukken met daarbij vaak een politieke of financiële component. Martijn heeft een voorliefde voor schrijven en ziet het als een uitdaging om complexe ideeën logisch te ordenen in normaal Nederlands.