De arbeidsmarkt is vaker topic van directies

Het jaarlijkse Berenschot Strategy Trends-onderzoek laat voor 2019 zien dat 90% van de deelnemers arbeidsmarkt-topics bespreekt in de boardroom. Dit betreft onderwerpen zoals de ‘war on talent’, duurzame inzetbaarheid en personeelstekorten. Dit is een zeer sterke stijging ten opzichte van de afgelopen jaren.

Het jaarlijkse Berenschot Strategy Trends-onderzoek laat voor 2019 zien dat 90% van de deelnemers arbeidsmarkt-topics bespreekt in de boardroom. Dit betreft onderwerpen zoals de ‘war on talent’, duurzame inzetbaarheid en personeelstekorten. Dit is een zeer sterke stijging ten opzichte van de afgelopen jaren. De bouwsector en energiesector springen eruit met respectievelijk 72% en 60%. Maar de verwachting dat het onderwerp ‘Arbeidsmarkt’ vaker onderwerp van gesprek is op directieniveau, is ook hoog bij organisaties in de sectoren zorg & life sciences (58%), transport & logistiek (52%), agrifood (45%) en industrie (44%).

Lees meer over de uitkomsten van Berenschot Strategy Trends en download het rapport.

De transformatie van de arbeidsmarkt en werk is relevant voor alle werkgevers in alle sectoren. Dat ondervinden wij ook in onze gesprekken met leidinggevenden in de private en de (semi-)publieke sector. Zij maken zich vooral zorgen over de (dreigende) personeelstekorten. Als gevolg van duurzame en invloedrijke ontwikkelingen zoals vergrijzing en (digitale) technologische ontwikkelingen ontstaan grote spanningen tussen de vraag naar en het aanbod van personeel. Werkgevers hebben steeds meer behoefte aan hoger opgeleid technisch en digitaal personeel, dat ook nog eens beschikt over goede sociale, communicatieve en bij voorkeur commerciële vaardigheden. En het is de verwachting dat door toenemende vergrijzing en digitalisering deze behoefte in de komende jaren alleen maar zal toenemen.

Voor werkgevers vormen deze ontwikkelingen op de arbeidsmarkt niet alleen een bedreiging, maar ook een kans. Werkgevers die structureel beschikken over voldoende mensen met de juiste skills kunnen groeien en zijn de koplopers van de toekomst. Hen staat daarvoor een scala aan arbeidsmarktinterventies ter beschikking aan zowel de vraag- als de aanbodkant van de arbeidsmarkt. Het plegen van de juiste arbeidsmarktinterventies is daarom key. Wat de juiste interventies zijn hangt af van de interne personele knelpunten en behoeften van de organisatie. Elke goede arbeidsmarktstrategie start met het verkrijgen van het inzicht in die personele knelpunten en behoeften. Op basis van dit inzicht en het inzicht in de externe arbeidsmarktontwikkelingen kan een organisatie de juiste arbeidsmarktinterventiemix bepalen. Voor leidinggevenden en HR-professionals die er daarbij in slagen om het traditionele denken in termen van ‘war on talent’ en diploma’s los te laten, gaat een wereld aan mogelijkheden open.

Voor wat inspiratie hebben we een (niet-limitatief) overzichtje gemaakt van de interventiemogelijkheden in de zorgsector.