Kansrijke arbeidsmarkt interventies voor werkgevers

De transformatie van de arbeidsmarkt kent voor werkgevers de nodige uitdagingen. Uit gesprekken met HR-professionals en ons jaarlijkse HR-Trends-onderzoek blijkt dat zij vooral moeite hebben met het vinden en behouden van goed personeel.

De transformatie van de arbeidsmarkt kent voor werkgevers de nodige uitdagingen. Uit gesprekken met HR-professionals en ons jaarlijkse HR-Trends-onderzoek blijkt dat zij vooral moeite hebben met het vinden en behouden van goed personeel. Werkgevers in alle sectoren hebben steeds meer behoefte aan hoger technisch opgeleide en digitaal vaardige medewerkers die ook nog eens beschikken over goede soft skills. En juist deze categorie van medewerkers is in Nederland relatief schaars, dus moeilijk te vinden én moeilijk te behouden. Het is de verwachting dat door toenemende vergrijzing en digitalisering deze spanning tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt in de komende jaren alleen maar zal toenemen.

Voor werkgevers vormen deze ontwikkelingen op de arbeidsmarkt niet alleen een bedreiging, maar ook een kans. Werkgevers die namelijk in staat zijn structureel te beschikken over voldoende mensen met de juiste skills kunnen groeien en zijn de koplopers van de toekomst. Voor het voorzien in hun personeelsbehoefte staat werkgevers een scala aan arbeidsmarktinterventies ter beschikking aan zowel de vraag- als de aanbodkant van de arbeidsmarkt. Reden voor Berenschot om op basis van onze eigen kennis en ervaring een set interventies samen te stellen. Het Arbeidsmarkt Interventiemodel maakt deze set van interventies inzichtelijk.

De interventies aan de vraagzijde van de arbeidsmarkt hebben betrekking op het beperken van uw personeelsbehoefte en daarmee uw gevoeligheid voor de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. De interventies aan de aanbodzijde hebben tot doel het beschikbare personeelsaanbod dat u ter beschikking staat te vergroten. Zoals het model weergeeft kunt u interventies plegen op uw organisatieniveau (micro) en in samenwerking met andere partijen op regionaal of sectoraal niveau (meso). Tevens kunt u invloed uitoefenen op het tot stand komen van gewenste interventies op landelijk niveau (macro).

Het interventiemodel kan u ondersteunen bij het vormgeven van uw meest effectieve arbeidsmarktbeleid. Het helpt u wellicht in de bewustwording dat er veel verschillende oplossingen mogelijk zijn om te kunnen voorzien in de (toekomstige) kwantitatieve en kwalitatieve personeelsbehoefte. Voor het opstellen van een effectieve arbeidsmarktstrategie is het de kunst de juiste interventies te combineren. Wat daarbij de juiste interventies zijn hangt af van uw organisatiestrategie en de daarbij passende personeelsbehoefte. De volgende generieke stappen helpen u de keuze voor de juiste interventies voor uw organisatie te maken:

  1. Breng het specifieke arbeidsmarktvraagstuk voor uw organisatie in beeld, bijvoorbeeld aan de hand van de methodiek van strategische personeelsplanning.

  2. Bepaal met behulp van het interventiemodel welke interventie(s) het meest bijdragen aan een oplossing van uw arbeidsmarktvraagstuk. Hiervoor dient u de mogelijkheden en consequenties van verschillende interventies te doorgronden en ook hoe deze elkaar in uw situatie eventueel kunnen versterken.

  3. Stel een concreet plan van aanpak op voor de implementatie van de gekozen interventies. Wat kunt u zelf doen? Waarvoor gaat u de samenwerking met andere partijen aan en wie zijn die partijen?

  4. Stel een gecommitteerd team samen dat zorg draagt voor de implementatie van de aanpak. Bij voorkeur heeft u (leden van) dit team al nauw betrokken bij de stappen 1 t/m 3.

Meer weten?

Berenschot zet haar multidisciplinaire kennis van arbeidsmarktvraagstukken graag in om u te helpen bij het aangaan van uw arbeidsmarktuitdagingen. Wilt u meer informatie of een vrijblijvend gesprek over de mogelijkheden voor het verbeteren van uw arbeidsmarktstrategie en het voorzien in uw personeelsbehoefte? Neem dan contact op met Martijn Röfekamp (06-511 49 604 of m.rofekamp@berenschot.nl) of met Laura Keijzer (06 575 85 732 of l.keijzer@berenschot.nl).