Heekelaar, Martin

Sectorleiderm.heekelaar@berenschot.nl0623152767We mogen trots zijn op ons sociaal zekerheidsstelsel. Inzetten van ieders talent en niemand aan de kant. Mensen die ondersteuning nodig hebben, helpen wij bij het vinden van werk. Indien nodig, wordt een uitkering verstrekt. Deze verworvenheid vraagt permanente aandacht en onderhoud.Dat is waar ik voor sta als adviseur en sectorleider Werk en Inkomen. Ik wil een bijdrage leveren aan het verder verbeteren van beleid, bestuur en uitvoering, mede gericht op financiële en maatschappelijke houdbaarheid van ons stelsel. Ik adviseer gemeenten, sw-bedrijven, ministeries en organisaties zoals Divosa, Cedris en VNG.Ik heb bijna 20 jaar ervaring op het terrein van Werk en Inkomen. Ik help klanten met een breed palet aan vraagstukken, zoals organisatiebouw, intergemeentelijke samenwerking, financiële analyse, businesscases, doorlichtingen, beleidsonderzoek, benchmarking, formatieonderzoek, procesinrichting en het vinden en plaatsen van interim-managers. U kunt mij altijd bellen. Berenschot heeft veel in huis. Ik ga samen met u op zoek naar een oplossing.Voorheen werkte ik bij Divosa en het Ministerie van Financiën. Ik studeerde Algemene Economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.Mijn aanpak kenmerkt zich door grondige analyse, het creëren van draagvlak en politiek-bestuurlijke sensitiviteit. Ik ben een doorzetter en stop niet tot u tevreden bent.Kwaliteit, authenticiteit en betrokkenheid.