Tragter, Martine

  • Senior consultant
  • Anderen omschrijven mij als doortastend, enthousiast en betrokken. Als adviseur help ik organisaties die werken aan ruimtelijke vraagstukken. Hoe kan ruimtelijke ontwikkeling bijdragen aan het versterken van een regio? Welke aanpak en samenwerking past daarbij en hoe organiseer je die? Als beleidsmaker bij verschillende overheden, de provincie Zuid-Holland, netwerk Zuidelijke Randstad en het ministerie van Infrastructuur & Milieu, heb ik vanuit diverse invalshoeken aan dit type vraagstukken gewerkt. Ik ben vanuit mijn achtergrond als stedenbouwkundige gericht op resultaat in de praktijk en weet partijen en belangen aan elkaar te verbinden.

    Een boek wat mij fascineert is Lelystad van Joris van Casteren. Het boek beschrijft de ontstaansgeschiedenis van Lelystad. Een utopisch beeld van de samenleving wordt omgezet in een blauwdruk voor de ruimtelijke inrichting van de nieuwe polders, die voortvarend tot realisatie wordt gebracht door de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders. Een manier van werken die in de tijd nog niet eens zo ver achter ons ligt, maar die toch zo verschilt van de manier van werken van nu. Resultaten komen nu veelal tot stand door een samenwerking tussen een groot aantal partijen, met elk eigen verantwoordelijkheden en belangen.

    Wat mij drijft is om juist in de context van nu, waarin samenwerking cruciaal is, te werken aan een sterk Nederland. En om daarbij vooral de resultaatgerichtheid die de Nederlandse planningscultuur zo kenmerkt, niet uit het oog te verliezen.

  • resultaat door samenwerking in de fysieke omgeving