Publieke sector | Objectieve en gedragen werklastmeting bij semi-publieke organisatie

Inzicht in werklast en toegevoegde waarde van een functie Berenschot heeft een onderzoek uitgevoerd naar de werklast en toegevoegde waarde van een specifieke functie. Het doel hierbij was het verkrijgen van inzicht.

Inzicht in werklast en toegevoegde waarde van een functie

Berenschot heeft een onderzoek uitgevoerd naar de werklast en toegevoegde waarde van een specifieke functie. Het doel hierbij was het verkrijgen van inzicht.

Hiertoe is een werklastmeting uitgevoerd, zijn processen in kaart gebracht, data uit de systemen van geanalyseerd en interviews gehouden. We hebben de gevoelige opdracht naar grote tevredenheid van de opdrachtgever afgerond. Een onderscheidend vermogen was ondermeer de wijze waarop Berenschot draagvlak en betrokkenheid van medewerkers organiseerden.

Manager Operatie: “Berenschot heeft objectief gemeten welke taken, in welke frequentie werden uitgevoerd, bij een van onze afdelingen. Dit deden zij op een zorgvuldige manier, zodanig dat alle belanghebbenden vast konden stellen dat er een eerlijke uitkomst was. Door middel van heel goede procescommunicatie en het meenemen van alle belangen is de eindconclusie van de metingen door eenieder omarmd. Deze eindconclusie was zodanig concreet dat het management op die basis haar besluitvorming kon voortzetten. Ik heb met veel plezier met de adviseurs van Berenschot samengewerkt en heb bewondering voor de manier waarop zij snel tot de kern van de zaak konden doordringen.”