Zorg | Optimaliseren doelmatigheid en doeltreffendheid bij gehandicaptenzorg

Terugdringen van de administratieve belasting door tijdstudie Berenschot heeft een grote aanbieder van gehandicaptenzorg in het Oosten van Nederland geholpen bij het organisatiebreed terugdringen van de administratieve belasting.