Zorg | Optimaliseren doelmatigheid en doeltreffendheid bij gehandicaptenzorg

Terugdringen van de administratieve belasting door tijdstudie Berenschot heeft een grote aanbieder van gehandicaptenzorg in het Oosten van Nederland geholpen bij het organisatiebreed terugdringen van de administratieve belasting.

Terugdringen van de administratieve belasting door tijdstudie

Berenschot heeft een grote aanbieder van gehandicaptenzorg in het Oosten van Nederland geholpen bij het organisatiebreed terugdringen van de administratieve belasting.

Hiertoe zijn samen met de medewerkers uit de hele organisaties administratieve processen aan de hand van de lean-methodiek herontworpen.

Daarnaast heeft Berenschot bij een twintigtal zorgteams een ‘meet- en verbeterweek’ begeleid. De teams hebben gedurende zeven dagen met behulp van onze tijdstudie applicatie zelf hun werkzaamheden nauwkeurig gemeten.

Dit gaf een herkenbaar en gedragen beeld van de gemiddelde tijdsbesteding. Op basis van de uitkomsten van de metingen, observaties op de werkvloer en werksessies heeft Berenschot samen met de teams de doelmatigheid (de ‘goede dingen’) en de doeltreffendheid (de ‘dingen goed’) verhoogd. De gekozen aanpak van samen meten en verbeteren zorgde voor veel enthousiasme en betrokkenheid.