Vier tips voor een financieel gezondere jeugdzorg

Afgelopen voorjaar hebben wij in opdracht van de VNG en Jeugdzorg Nederland een kostprijsonderzoek uitgevoerd bij de gecertificeerde instellingen in Nederland.