Olman, Menno

Geassocieerd consultantm.olman@berenschot.nl0653824312In de afgelopen 40 jaar ben ik aan verschillende kanten van de bestuurlijke en maatschappelijke tafel actief geweest in de wereld van het fysieke domein, zowel op het terrein van verkeer en vervoer, mobiliteit en infrastructuur als op dat van gebiedsontwikkeling, ruimtelijke inrichting en water. Ik heb dat gedaan in diverse rollen en functies: zowel lijnfuncties als interim-, project- en procesmanagement en daarnaast ook in de rol van adviseur. Daarbij gaat het vooral om vraagstukken in een complexe publieke omgeving, waarbij meerdere overheidslagen betrokken zijn en op het snijvlak van publieke en privaat. Mijn overtuiging is dat (kwaliteiten van) mensen een bepalende factor zijn voor het behalen van resultaten.Het (willen) bereiken van een gezamenlijk gedragen resultaat dient leidend te zijn. Een belangrijke voorwaarde om dat resultaat te realiseren is het structureren van de samenwerking.