Werven, Michiel van

  • Senior managing consultant
  • Het meest motiverende in mijn werk, is het helpen van mensen. Helpen bij het aanbrengen van structuur in complexe vraagstukken, helpen bij het scherp krijgen van doelstellingen, helpen bij het ontdekken van de kern van een probleem (‘de vraag achter de vraag’). En vervolgens van daaruit helpen bij het toewerken naar pragmatische oplossingen.

    Mijn overtuiging is dat het toewerken naar een goede oplossing voor een probleem of vraagstuk een stuk eenvoudiger wordt als je scherp voor de geest hebt wat je bestaansrecht en missie is, wat je doelstellingen zijn en wat de kern van het beschouwde vraagstuk/probleem is. Dat geldt voor allerlei vraagstukken, zowel strategisch van aard (het uitdenken van een groeistrategie, het schrijven van een businessplan, het opstellen van een roadmap) als meer operationeel van aard (het optuigen van een goede project- of programmastructuur, het uitvoeren van een project/programma, het creëren van draagvlak).

    Als die vraagstukken op één of andere manier een link hebben met ‘de energietransitie’, dan ben ik zeer gemotiveerd om ermee aan de slag te gaan. Daarbij combineer ik mijn eigen ~15 jaar inhoudelijke ervaring in de energiemarkt die ik heb opgedaan bij een groot netwerkbedrijf (innovatieafdeling), bij een corporate strategie-adviseur en bij een wetenschappelijk kennisinstituut met de zeer brede en diepgaande kennis en ervaring die er binnen Berenschot op tal van functionele en inhoudelijke thema’s aanwezig is.

    Tot slot: plezier in samenwerken is voor mij essentieel. Mijn motivatie voor het helpen van mensen heeft een inhoudelijke kant, maar is minstens zo sterk gedreven door de goede gezamenlijke relatie die kan ontstaan. Op basis van humor, verbinding, gevoel voor politieke speelveld en vooral ook oprechte persoonlijke interesse.

  • Het versnellen van de energietransitie: de vraag achter de vraag scherp krijgen, om vanuit daar doelgericht toe te werken naar oplossingen