Koedijk, Mirjam

  • Consultant
  • Opgeleid als econoom, ben ik bij Berenschot werkzaam bij de adviesgroep Bedrijfsvoering & Benchmarking. Ik doe verschillende opdrachten, voornamelijk binnen het publieke domein. Momenteel ligt mijn de focus op benchmarkonderzoeken bij gemeenten. Door middel van een benchmark brengen we de formatie en kosten in kaart, om deze vervolgens af te zetten tegen het gemiddelde van een groep van vergelijkbare gemeenten. Dit biedt onze opdrachtgevers inzicht en wordt vaak gebruikt als startpunt voor verbetering.

    Dit is een voorbeeld van het soort kwantitatieve analyses waar ik mij graag in verdiep, waarbij mijn aandacht ook ligt bij het verhaal achter de cijfers. Daarnaast krijg ik energie van de diversiteit die ik binnen projecten tegenkom en van het samenwerken met verschillende mensen. Hiermee draag ik bij Berenschot met veel plezier bij aan concrete verandering binnen organisaties.