Kok, Mirthe de

Junior consultantm.dekok@berenschot.nl0629358945Ik zie de wereld om mij heen veranderen. Onze samenleving wordt beïnvloed door grote ontwikkelingen als klimaatverandering, digitalisering, internationalisering, integratie van nieuwkomers, decentralisatie en vergrijzing. Deze ontwikkelingen vragen om veranderingen in het Nederlandse openbaar bestuur: nieuwe vormen van denken, nieuwe vormen van handelen, en nieuwe vormen van organiseren. Deze maatschappelijke opgaven vragen om samenwerking, zowel over bestuurslagen heen als met het bedrijfsleven en de samenleving. De uitdagingen die dit met zich meebrengt fascineren mij en met veel interesse werk ik dan ook aan opdrachten die hierover gaan.Tijdens mijn onderzoekmaster Bestuurskunde en Organisatiewetenschap heb ik vooral gefocust op het doen van toegepast onderzoek en het verbinden van wetenschap en praktijk. Zo leerde mijn kennis van complexe maatschappelijke vraagstukken te verbinden met mijn analytische houding, nieuwsgierigheid en resultaatgericht. Deze vaardigheden zet ik nu in bij mijn adviezen, die zich voornamelijk richten op vraagstukken rondom publieke samenwerking. Zo werk(te) ik mee aan projecten over gemeentelijke herindeling, regioagenda’s en democratisering.In goede samenwerking bereik je altijd meer dan alleen