De blockchain use case is uitgewerkt, en dan?

Wanneer een blockchain use case volledig uitgewerkt is komt het moment dichterbij dat deze in de praktijk gebracht wordt. Bij de doorontwikkeling van de use case zijn er op organisatorisch gebied een aantal punten van belang.