Boneschansker, Nienke

Consultantn.boneschansker@berenschot.nlDe voorbereiding op de Omgevingswet betekent een grote uitdaging voor overheden op verschillende schaalniveau's. Integraler, klantgerichter, digitaler en participatiever werken, klinkt als een heldere boodschap vanuit de nieuwe wetgeving. De uitwerking hiervan binnen organisaties én de concrete vertaalslag naar wat dat betekent voor ieders eigen werkzaamheden en manier van werken is een stuk minder eenduidig. Ik wil mijn opdrachtgevers helpen bij dit proces en hen uitdagen om de mogelijkheden die de Omgevingswet biedt, in te zetten om hun doelen op het gebied van een gezonde fysieke leefomgeving te realiseren.Samen werken aan een gezonde fysieke leefomgeving waarin we goed kunnen verblijven én ons goed kunnen verplaatsen.