Ponfoort, Onno

Senior managing consultanto.ponfoort@berenschot.nl0615014751Veel bedrijven overwegen om te investeren in 3D printen, maar vinden het lastig om hiervoor de business case te bouwen. Ze zien de mogelijke voordelen, zoals verbeterde product-functionaliteit, kortere lead-time, betere tooling of lagere voorraadniveaus. Maar hoe breng je die verschillende mogelijkheden nu onder één noemer? Hoe bepaal je de economische waarde hiervan? En wat is er nodig om 3D printen ook daadwerkelijk ingevoerd en omarmd te krijgen in de organisatie.Ik help bij het maken van dit soort keuzes en bij het invoeren en organiseren van 3D printen in de bedrijfsvoering. Net als u, ben ik gefascineerd door de mogelijkheden die nieuwe disruptieve technologie heeft om de wereld een betere plek te maken. Producten die beter functioneren, minder grondstoffen nodig hebben, minder vervuiling geven en efficiëntere bedrijfsvoering mogelijk maken.Maar ook de mogelijkheid die innovatie biedt om het gesprek met collega’s of ketenpartners op een andere manier aan te gaan of nieuwe verdienmodellen te benutten prikkelt mijn nieuwsgierigheid. Ik mag dan expert zijn op het gebied van succesvolle business modellen voor 3D printen, met meer dan 15 jaar ervaring in deze industrie, maar ook ik word elke dag nog verrast door onverwachte toepassingen. Juist daarom is het zo leuk om samen met anderen de mogelijkheden van nieuwe technologieën te ontdekken. Samen kom je écht tot inzichten, die elk voor zich nooit zou hebben verkregen.Dat is precies de reden waarom ik, na al die jaren, nog steeds vanuit Berenschot opereer. Mijn collega’s weten dat samenwerken vanuit verschillende disciplines altijd betere resultaten geeft. Het is precies de omgeving die je nodig hebt om innovatie te omarmen.Ik vertaal trends en ontwikkelingen in concrete oplossingen die echt meerwaarde bieden.