Case Technische dienstverlening / Field Services | Tijdstudie en continu verbeteren bij een infrabedrijf

Een hands-on-tool tijd verbetering van 30%! Een benchmark-studie die wij bij een infrabedrijf hebben uitgevoerd, wees uit dat de globale productiviteit in de uitvoering lager was dan bij andere vergelijkbare organisaties. Tegelijkertijd waren de uitbestedingskosten hoog vanwege de schaarste aan technisch personeel.

Een hands-on-tool tijd verbetering van 30%!

Een benchmark-studie die wij bij een infrabedrijf hebben uitgevoerd, wees uit dat de globale productiviteit in de uitvoering lager was dan bij andere vergelijkbare organisaties. Tegelijkertijd waren de uitbestedingskosten hoog vanwege de schaarste aan technisch personeel. Deze uitkomsten waren de aanleiding om samen met ons een verbeterprogramma op te zetten.

Om de achterliggende oorzaken van de lage productiviteit van de uitvoering inzichtelijk te maken, werd een (HoTT) meting gedaan van de monteurs in de uitvoering. De inzichten die uit deze meting naar voren kwamen, zijn samen met de uitvoering vertaald in diverse verbeterprojecten. Het grootste aandachtspunt lag hierbij op de ondersteunende activiteiten (logistiek, planning en werkvoorbereiding).

Het resultaat: een Hands-on-Tool tijd verbetering van 30%.  Hierdoor was de uitvoeringsorganisatie in staat productiever te zijn én kon eerder uitbesteed werk zelf worden uitgevoerd. Dit gezamenlijk leidde tot een substantiële verbetering van de bruto marge.

Onze rol hierin was zowel het programma management als het samen met medewerkers uitvoeren van een groot aantal projecten. Voorbeelden zijn:

  • Serviceportaal: een online portal voor monteurs om materiaal, gereedschap en kleding te bestellen. Dit vermindert reistijd naar en wachttijd bij magazijnen.
  • Schouwapp: Een applicatie om de kwaliteit van de schouw (het opnemen van de benodigde werkzaamheden) te verhogen, met als doel het garanderen van ‘first time right’ bij aanvang werkzaamheden.
  • 5S: Optimaliseren van de inrichting en inhoud van de bedrijfsbus (met daarin o.a. materiaal en gereedschap). Hiermee wordt uitstoot, voorraad en onnodig zoeken gereduceerd.
  • Capaciteitsmanagement: Door het werk en de benodigde resources beter en tijdig op elkaar af te stemmen is op elk verschillend niveau een specifieke planningsproces ingevoerd: op strategisch, tactisch en operationeel niveau

Voor meer informatie neem contact op met Pieter Theeuwes.