Case Technische dienstverlening / Field Services | Tijdstudie en continu verbeteren bij een infrabedrijf

Een hands-on-tool tijd verbetering van 30%! Een benchmark-studie die wij bij een infrabedrijf hebben uitgevoerd, wees uit dat de globale productiviteit in de uitvoering lager was dan bij andere vergelijkbare organisaties. Tegelijkertijd waren de uitbestedingskosten hoog vanwege de schaarste aan technisch personeel.