Pietersma, Paul

Managing directorp.pietersma@berenschot.nl0653663619Er ontstaat een nieuwe onzekere werkelijkheid in een hypertransparante wereld waarin ontwikkelingen sneller lijken te gaan dan ooit. Business- en verdienmodellen zitten in drijfzand. Organisaties moeten stoppen met denken vanuit oude paradigma’s en transformeren, daarbij inspelend op digitalisering en robotisering. Technologische ontwikkelingen zorgen voor steeds meer transparantie, alomtegenwoordigheid van informatie en nieuwe mogelijkheden in ‘big data’ analytics.Nieuwe businessmodellen komen in meedogenloos tempo op. Technologie zet ketens, businessmodellen en organisatiestructuren op zijn kop. Reputatie en imago zijn door de toenemende transparantie belangrijker dan ooit. We gaan van structuren naar netwerken rondom een klantvraag. Innovatie vindt plaats dwars door alle grenzen heen. Crossovers en innovaties (voor maatschappelijke probleemvelden) staan centraal.‘Unleashing the power of engagement’ is de sleutel om in deze hypertransparante en snel veranderende wereld toegevoegde waarde te blijven leveren voor alle stakeholders.Verstoring creëert strategische kansen. Organisaties helpen om deze kansen te grijpen is mijn passie, hobby en werk tegelijk. Realistische richtingen bedenken, ontwrichtende technologieën omzetten in kansen met digitalisering en big data inzichten en oplossingen. Een wenkend perspectief dat inspireert. En altijd draagvlak: voor analyses, oplossingen en realisatie. Iedere keer door de Strategische Dialoog weer verrassen met de kracht van ‘engagement’.Engagement op alle niveaus met alle stakeholders