Schenderling, Paul

Senior consultantp.schenderling@berenschot.nl0623195860Inhoudelijke overtuigingskracht maakt het verschil.Dat is de belangrijkste les die ik geleerd heb uit 8 jaar onderzoek en advies en 12 jaar politiek-bestuurlijke ervaring, op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Ik zet mijn bagage in om op het snijvlak van werk en zorg de best mogelijke ideeën en werkwijzen te identificeren, te onderbouwen en uit te dragen. Hierbij weet ik als maatschappelijk betrokken econoom telkens de verbinding te leggen tussen inhoud, bestuur en financiën. Bovendien ben ik een ervaren projectleider en procesbegeleider met een hoge mate van organisatiesensitiviteit en kan ik brede groepen belanghebbenden bijeen brengen rondom gedeelde oplossingen. Dit doe ik door heldere visies te verbinden met praktische keuzes, zodat iedereen weet waar we het voor doen, maar ook hoe we het kunnen doen. Van het stap voor stap samen uitvinden van deze zeldzame combinaties van bevlogen én werkbare keuzes word ik telkens weer enthousiast!Mijn inhoudelijke ervaring betreft onder andere het ontwikkelen en evalueren van beleid omtrent de Participatiewet, Wmo en Jeugdwet voor gemeenten en ministeries; het ontwerpen en doorrekenen van uitvoeringsarrangementen en businesscases voor uitvoeringsorganisaties, zoals sociale diensten, sw-bedrijven en zorgaanbieders; en het begeleiden van strategie- en samenwerkings­trajecten voor gemeenten, brancheorganisaties en O&O-fondsen. Tevens ben ik oprichter van de Benchmark Sociaal Domein van Berenschot.Mijn overtuigingskracht mag blijken uit het feit dat mijn werk zowel ideeëngedreven als concreet is, waardoor de mensen met wie ik werk er graag mee aan de slag gaan.Verder ben ik als buitenpromovendus verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam ten behoeve van een onderzoek over het onderwerp kwaliteit van leven. Je hoort vaak de claim dat we kwaliteit van leven kunnen meten. Is dat wel zo? Het onderzoeksproject verkent nieuwe ideeën die méér recht doen aan onze ervaringen. Focus op kwaliteitsbeleving laat ons anders kijken en kiezen. In ons leven én in beleid. Het onderzoek is zeer relevant voor de praktijk en is al in diverse onderzoeks- en adviestrajecten met succes toegepast. Een toelichting op deze nieuwe benadering is te vinden via www.kwaliteitsbeleving.nl. Hier zijn tevens praktijkvoorbeelden en referenties te vinden. Een podcastserie over dit onderwerp is te volgen via Soundcloud, YouTube, Spotify of Apple Podcasts. Heeft u behoefte aan wederzijdse inspiratie op een van bovenstaande terreinen? Neem gerust contact op!Denken en doen vanuit het geheel van het vraagstuk