Beek, Pepijn van der

Consultantp.vanderbeek@berenschot.nl0655364787Mijn passie ligt in het verbeteren van het openbaar bestuur. In mijn werk help ik overheden hun ‘jacht’ op publieke waarde vorm te geven. Dit doe ik op een enthousiaste en kritische wijze.In de wereld van het openbaar bestuur vinden vele ontwikkelingen plaats die lastige en ingewikkelde politiek-bestuurlijke vraagstukken met zich brengen. Vraagstukken waarin ik geïnteresseerd ben zijn hoe overheden de samenwerking met inwoners, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en andere overheden kunnen vormgeven en/of verbeteren; hoe overheden kunnen omgaan met gelijktijdige schaalverkleining (bijv. opkomst participatiemaatschappij) en schaalvergroting (bijv. regionalisering) en hoe overheden kunnen omgaan met verschillende type vraagstukken: van overzichtelijk tot lastig, van korte termijn tot lange termijn.Mijn bestuurskundige achtergrond en kennis van de praktijk helpen mij bij het zoeken naar inhoudelijke en concrete oplossingen die passen bij uw organisatie. Ik vind het daarbij belangrijk niet alleen te kijken naar hoe het altijd al gaat, maar ook om nieuwe inzichten toe te passen in mijn werk. In combinatie met mijn pragmatische houding, resultaatgerichtheid en gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen en belangen kan ik ook voor uw organisatie van waarde zijn.Het verbeteren van het openbaar bestuur door bestuurskundige inzichten en de praktijk met elkaar te verbinden