Graafland, Peter

  • Consultant
  • De indrukwekkende documentaire Chasing Ice uit 2012 van James Balog laat door timelaps opnames zien dat er grote veranderingen plaatsvinden bij  de meest oogverblindende natuurverschijnselen op aarde: de prachtige sneeuwtoppen met gletsjers die langzaam verdwijnen. Hoewel nog veel onzekerheid bestaat over de snelheid waarmee het klimaat verandert,  is het vrijwel zeker dat de klimaatverandering grote gevolgen zal hebben. Deze documentaire en mijn voorliefde voor de sneeuw motiveren mij om me elke dag bezig te houden met duurzame veranderingen bij verschillende organisaties in het huidige energiesysteem.

    Als adviseur binnen de energietransitie probeer ik mijn bestuurskundige en technische kennis te combineren in de projecten waar zowel procesmatige als inhoudelijke betrokkenheid gewenst is. De projecten kunnen uiteenlopen van haalbaarheidsonderzoeken en roadmaps binnen het kader van systeemintegratie tot scenario-ontwikkeling binnen het Nederlandse energiesysteem.  Ook richt ik me op het begeleiden en analyseren van complexe multidisciplinaire vraagstukken op het gebied van warmte waar belangen van stakeholders in worden gewogen.

    Om de energietransitie te laten slagen is bepalend handelen op meerdere markt- en beleidsterreinen en in verschillende samenwerkingsverbanden noodzakelijk. Inhoudelijke kennis van de energiesector en het proces van samenwerken staan daarin centraal. Op beide vlakken blijf ik me daarom ontwikkelen zodat ik in staat ben om daadwerkelijke een (bescheiden) bijdrage te leveren aan deze uitdagende transitie!

  • Door bepalend te handelen helpen we de energietransitie verder!