Unnik, Peter van

 • Consultant
 • Heeft uw organisatie een complex vraagstuk op het snijvlak van organisatie, bestuur en bedrijfsvoering? Neem gerust contact met me op. Onder het genot van een kop koffie denk ik graag met u mee.

  Ik werk 10 jaar voor publieke organisaties, met ruime ervaring in de rol van projectleider, adviseur en directiesecretaris. Een rode draad in mijn loopbaan is het doelgericht inrichten en ontwikkelen van ambtelijke organisaties.

  Veel energie krijg ik van echte veranderingen helpen realiseren, in nauwe samenwerking met mijn opdrachtgever. Bij voorkeur in een complexe situatie met veel belangen en doelgroepen. Voorbeelden hiervan zijn het ontwerpen en inrichten van een nieuwe bedrijfvoeringsorganisatie, evalueren van de toekomstgerichtheid van een gemeente en het verkennen van gemeentelijke samenwerking.

  Ik ben goed in staat om beleidsvraagstukken te verbinden met bedrijfsvoering en organisatie en ben daarvoor sparringpartner van directies en besturen. Met goed ontwikkelde sensitiviteit voor de externe omgeving en goed ontwikkeld op de combinatie van 'harde' en 'zachte' factoren van organiseren.

  Peter van Unnik | p.vanunnik@berenschot.nl | 06 1057 9543

 • Bijdragen aan doelgerichte en slim ingerichte overheidsorganisaties