Veller, Philip van

Managing consultantp.vanveller@berenschot.nl0613104955Mijn ruime ervaring ligt in en rond het Openbaar Bestuur. Ik opereerde altijd op het snijvlak van het politiek-bestuurlijke niveau en de organisatie. Ik ken de verschillende drijfveren die daarbij een rol spelen, en spreek de ‘taal’ van zowel politici, bestuurders als ambtenaren en stakeholders. Mijn kernkwaliteit is het verbinden van mensen en ideeën. Ik ben enthousiast en communicatief. Kwaliteiten die ik op dit moment inzet in de advisering bij diverse overheden. Als oud-directiesecretaris van de VNG adviseer ik vaak over vraagstukken waar (ook) gemeenten bij betrokken zijn, maar de kern is samen werken aan publieke waarde. Recente adviezen betroffen de advisering aan gemeenteraden over hun grip op een Gemeenschappelijke Regeling, een landelijk onderzoek naar de effecten en aansturing van ‘ambtelijke fusie-organisaties’, en het op afstand organiseren van een stichting voor een gemeente. Ook heb ik ervaring in toekomstoriëntaties en evaluaties van regionale samenwerkingen. Verder ben ik trots op de ontwikkeling van een ‘afpakfonds’, gevuld met vermogen dat is verkregen met ondermijnende criminaliteit en ten gunste van maatschappelijke doelen. Een heel mooi resultaat kende mijn projectleiderschap ‘Klimaatstroom Zuid’: een klimaattop met achthonderd deelnemers vanuit provincies, gemeenten, waterschappen, maatschappelijke organisaties en bedrijven. In de bestuurlijke trajecten die ik begeleid, werk ik altijd vanuit een gedeelde mening over de publieke waarde die moet worden geleverd toe naar de organisatievorm die daar het beste bij past. En oh ja, in mijn  vrije tijd sta ik zelf met mijn voeten in de klei als raadslid in mijn eigen woonplaats.Niets doen is geen optie.