Het Openbaar Bestuur in verkiezingsprogramma's: D66

Met 171 pagina’s is het programma van D66 ‘Samen sterker; kansen voor iedereen’ verreweg het omvangrijkste document dat aan de kiezers is gepresenteerd. Er zijn weinig onderwerpen die niet te vinden zijn in het stuk. Ook het Openbaar Bestuur is ruim vertegenwoordigd in de plannen van de sociaal-liberalen.