Het Openbaar Bestuur in verkiezingsprogramma's: introductie

In heel bestuurlijk Nederland zijn de verwachtingen hooggespannen: op 15 maart worden landelijke verkiezingen gehouden. De uitslag heeft hoe dan ook grote consequenties voor de overheid als geheel. Weliswaar vormen de gemeenten, provincies en waterschappen autonome bestuurslagen, toch zijn ze afhankelijk van de Rijksoverheid.