Het Openbaar Bestuur in verkiezingsprogramma’s: PvdA

Een verbonden samenleving. Dat is de titel van het verkiezingsprogramma van de PvdA. Het telt 66 pagina’s, verdeeld in 10 hoofdstukken plus een financieel kader. Daaraan gaat een uitgebreide inleiding vooraf waarin de verbonden samenleving wordt uitgelegd; het gaat bij de PvdA om zekerheid, zeggenschap en vertrouwen.