Sprenger, Philippe

  • Managing director
  • Het vergroten van de publieke waarde, public value, van  organisaties. Door het optimaal laten functioneren van organisaties die in een complex krachtenveld een maatschappelijke taak hebben.

    Met nieuwe technieken en data help ik bestuurders de juiste beslissingen te nemen. Dat doe ik door te balanceren tussen de data en de menselijke kant van toepassing.

    Bij organisaties in zorg, onderwijs, wonen en overheden. Ik heb ruime ervaring (15 jaar) met complexe opdrachten en trajecten die draaien om optimale organisatie-inrichting. In deze projecten staan begrippen als strategie, bedrijfsvoering, public value, effectieve sturing en samenwerking met andere partijen centraal.

    Daarnaast geef ik integraal leiding aan één van de adviesgroepen van Berenschot en maak ik deel uit van het MT. Darmee ben ik verantwoordelijk voor adviestrajecten én voor het verder ontwikkelen van een prachtig Nederlands adviesbureau.

  • Beter sturen op public value.