Case Technische dienstverlening / Field Services | Tijdstudie bij een installatiebedrijf

Een Hands-on-Tool Time (HoTT) verbeterpotentie van 15% en inzicht in de toegevoegde klantwaarde van het serviceconcept Als onderdeel van een breder organisatie advies bij een technische dienstverlener heeft Berenschot een tijdstudie uitgevoerd bij monteurs en technici.

Een Hands-on-Tool Time (HoTT) verbeterpotentie van 15% en inzicht in de toegevoegde klantwaarde van het serviceconcept

Als onderdeel van een breder organisatie advies bij een technische dienstverlener heeft Berenschot een tijdstudie uitgevoerd bij monteurs en technici. Deze studie wijst uit dat de productiviteit in de uitvoering lager is dan bij vergelijkbare organisaties. Bovendien biedt de tijdstudie bijzonder waardevol inzicht in het serviceconcept van de organisatie en de klantwaarde die hiermee wordt geleverd.

Hoe is de tijdstudie uitgevoerd?

Allereerst zijn de activiteiten gedefinieerd. Die activiteiten zijn daarna gecategoriseerd als productief, indirect productief en niet productief. Vervolgens zijn de activiteiten geregistreerd met behulp van de methode Continue Tijdsregistratie (CTR). Hierbij worden de activiteiten continu geklokt van start tot eind.

Welk inzicht heeft de tijdstudie opgeleverd?

De resultaten van de productiviteitsmeting tonen aan dat de monteurs, ten opzichte van vergelijkbare bedrijven, tot 15% minder tijd besteden aan monteren, in bedrijf stellen etc. Naast deze kwantitatieve bevindingen levert een tijdstudie ook altijd kwalitatieve bevindingen op. We staan tijdens de tijdstudie namelijk letterlijk met onze neus bovenop de operatie. Hierdoor zien we heel veel. We zien wat wel werkt, en wat niet.

Zo bleek bijvoorbeeld dat de organisatie onvoldoende inzicht heeft in de installed-base; het is onduidelijk bij welke klanten, welke installaties worden onderhouden en wat de afgesproken onderhoudsbehoefte van die installaties is. Ook bleek dat in de werkvoorbereiding de werkzaamheden onvoldoende worden gespecificeerd en de planning regelmatig niet afgestemd wordt met de klant. Met als gevolg dat veel tijd verloren gaat aan afstemming en planning gedurende de uitvoering. Bovendien wordt niet op output gestuurd, waardoor de organisatie geen grip heeft op wat er buiten gebeurt. En omdat het niet lukt om constateringen van monteurs snel te vertalen naar oplossingen voor de klant is de organisatie onvoldoende in staat de klant verder te helpen.

Maar gelukkig zien we ook altijd de lichtpuntjes. De positieve punten die uitgebouwd en gekopieerd kunnen worden. Zoals de klanten waarvoor de installed-base wél klopt, of de medewerkers die verantwoordelijkheid nemen, goed contact hebben met de klant, hun werk slim organiseren en effectief samenwerken met hun collega’s.

Wat is er met deze inzichten gedaan?

De uitkomsten van de tijdstudie zijn vers van de pers. Momenteel werken wij hard met de klant aan het scherp krijgen van de achterliggende oorzaken en het bepalen van de cruciale acties.