Kohlmann, Ralph

Sectorleiderr.kohlmann@berenschot.nl655364853Op het regionale schaalniveau spelen enkele belangrijke ruimtelijk-economische vraagstukken: onder meer de energietransitie, duurzame mobiliteit, verstedelijking en economische ontwikkeling. Vraagstukken waar we allemaal dagelijks mee te maken hebben. Iedereen heeft er een opvatting over; het is maar net vanuit welke positie of belang je redeneert.Als senior consultant bij Berenschot probeer ik die uiteenlopende perspectieven en belangen bij elkaar te brengen tot een resultaat dat meer is dan de som der delen en waarmee de opdrachtgever verder kan. Mijn rol varieert van procesbegeleider tot strategisch adviseur of onderzoeker.Ik werk doorgaans aan projecten waarin ik de inhoud van regionale ontwikkeling met het bestuurlijke- en samenwerkingsproces kan combineren. Ik ben opgeleid als planoloog en ik heb geruime tijd gewerkt aan de gemeentelijke samenwerking in de Utrechtse regio. Namens Berenschot werkte ik ondermeer voor de regio's Foodvalley, Eindhoven, West-Brabant, Drenthe en de grensoverschrijdende regio Gent-Terneuzen.In mijn opdrachten onderscheid ik mij door mijn scherpzinnigheid, betrouwbaarheid en betrokkenheid.Een betekenisvol resultaat in bestuurlijke en maatschappelijke vraagstukken.