Regiodeals: wie niet kiest, wordt niet gekozen

Ralph Kohlmann en Sofie Dreef Op 8 jun i publiceerden de ministers van LNV en BZK de voorwaarden waaronder regio’s een beroep kunnen doen op middelen uit de Regio Envelop, gevuld met €950 miljoen. Het Rijk zet hiermee in op het verbeteren van de “brede welvaart”.