Eichhorn, Randy

  • Senior consultant
  • Informatiebeveiliging is een steeds belangrijker wordend thema in het dagelijks leven. Er is steeds meer informatie beschikbaarheid en toegankelijk. Ik help gemeenten, corporaties en zelfstandige bestuursorganen graag bij het op orde brengen van hun informatiebeveiliging. Dit kan door het uitvoeren van een quickscan, het gezamenlijk bepalen van de ambitie van de organisatie of meer hands-on door het schrijven van het informatiebeleid, het invoeren van een ISMS of het opstellen van beslisbomen in het kader van het delen van informatie met externen.

    Informatiebeveiliging en privacy raken nagenoeg altijd mijn andere passie, digitale dienstverlening. Hoe zorg je nu dat klanten, huurders, burgers veilig en snel met u in contact kunnen treden en transacties kunnen afhandelen? En hoe ga je als corporatie dan wel gemeente om met de ontvangen gegevens? Wat mag wel? Wat mag niet? Privacy wordt veelal gekoppeld aan 'kan niet, mag niet' en woorden van soortgelijke strekking. Ik kijk liever naar het faciliteren van veilig delen van informatie tussen ketenspartners, nieuwe manieren van samenwerken binnen een organisatie die zorgen voor veiligheid aan de ene kant maar ook een medemenselijkheid beleving aan de andere kant.

    In het verlengde hiervan ondersteun ik organisaties bij het inrichten van datagedreven sturing. Data en de manier waarop data door de organisatie stroomt en/of kan stromen bepaalt in veel gevallen het succes van de organisatie.Steeds vaker wordt data ontsloten, samengevoegd en gepresenteerd in de vorm van dashboard. De stap die hierachter ligt, is de stroom van data zo organiseren dat je echt kunt sturen op basis van informatie. Dus niet alleen het presenteren van gegeven, maar door het slim combineren van gegevens bestuurders en beleidsmakers helpen om de juiste beslissingen te kunnen nemen. En om op basis van data publieke waarde te kunnen genereren als organisatie.

  • Het borgen van privacy en informatieveiligheid binnen procesgerichte digitalisering.