Baltus, Rens

  • Senior consultant
  • Nieuwsgierig naar hoe je een visie samen tot uitvoering kunt brengen? Of het gevoerde beleid de beoogde resultaten heeft opgeleverd? Hoe we onze fysieke leefomgeving nog slimmer kunnen organiseren?

    Met mijn analytisch denkvermogen, scherpe kritische blik en gezonde dosis humor help ik organisaties graag met het beantwoorden van deze vragen. Ik ben een resultaatgerichte adviseur met oog voor politiek-bestuurlijke verhoudingen en weet mijn analyses te vertalen naar heldere en bruikbare adviezen. Hierbij ligt mijn kracht in het leggen van verbindingen tussen mensen met verschillende achtergronden, disciplines, schaalniveaus en tussen theorie en praktijk.

    Als sociaal planoloog voer ik projecten uit op het gebied van water, ruimte en mobiliteit voor onder meer ministeries, Rijkswaterstaat, provincies, gemeenten en omgevingsdiensten. Meer specifiek heb ik veel expertise op het gebied van de implementatie van de Omgevingswet bij overheden, zowel in een adviserende rol als van binnenuit.

  • Altijd op zoek naar hoe we de wereld om ons heen slimmer, beter en mooier kunnen maken.