Baltus, Rens

Senior consultantr.baltus@berenschot.nl0621518287Nieuwsgierig naar hoe je een visie samen tot uitvoering kunt brengen? Hoe we onze fysieke leefomgeving nog slimmer kunnen organiseren? Welke lessen we kunnen trekken uit het gevoerde beleid?Met mijn analytisch denkvermogen, scherpe kritische blik en gezonde dosis humor help ik organisaties graag met het beantwoorden van deze vragen. Ik ben een resultaatgerichte adviseur met oog voor politiek-bestuurlijke verhoudingen en weet mijn analyses te vertalen naar heldere en bruikbare adviezen. Hierbij ligt mijn kracht in het leggen van verbindingen tussen mensen met verschillende achtergronden, disciplines, schaalniveaus en tussen theorie en praktijk. Als sociaal planoloog voer ik projecten uit op het gebied van water, ruimte en mobiliteit voor onder meer ministeries, Rijkswaterstaat, provincies, gemeenten en omgevingsdiensten. Daarbij specialiseer ik me in transitievraagstukken, waaronder de energietransitie en klimaatadaptie. Ook heb ik veel expertise op het gebied van de implementatie van de Omgevingswet bij overheden, zowel in een adviserende rol als van binnenuit. Altijd op zoek naar hoe we de wereld om ons heen slimmer, beter en mooier kunnen maken.