Omgevingswet, komt het goed?

De implementatie van de Omgevingswet is een bijzonder grote opgave die deze raads- en collegeperiode zijn beslag krijgt. Een integrale, gebiedsgerichte benadering en samenwerking tussen overheden, burgers en ondernemers staan hierbij centraal.