Born, Richard

Senior managing consultantr.born@berenschot.nlAls projectmanager/adviseur werk ik onder andere voor brancheorganisaties en andere verenigingen. Daarbij gaat het vaak om strategieontwikkeling, governance vraagstukken, ledenbindingsissues en contributiesystemen.  Verenigingen staan vaak onder druk door afkalving van ledenaantallen, teruglopende inkomsten en ingrijpende veranderingen in de sector waarin zij actief zijn. Met mijn collega’s probeer ik in nauwe samenwerking met de klant te komen tot passende oplossingen voor de problemen waarmee hij/zij wordt geconfronteerd. Oplossingen die duurzaam zijn en ook echt werken in de praktijk.Steeds op zoek naar pragmatische oplossingen die ook echt werken in de praktijk