Ken uzelf dan volgt ontwikkeling vanzelf

Helmgras is de meest kenmerkende duinplant aan de Nederlandse kust. Het wordt aangeplant om het duinzand vast te houden en zo stukken kust te beschermen tegen de elementen. Helmgras of duingras zoals het ook wel genoemd wordt, heeft een aantal unieke eigenschappen. Het kan goed tegen harde wind, zand en zout water.

Helmgras is de meest kenmerkende duinplant aan de Nederlandse kust. Het wordt aangeplant om het duinzand vast te houden en zo stukken kust te beschermen tegen de elementen. Helmgras of duingras zoals het ook wel genoemd wordt, heeft een aantal unieke eigenschappen. Het kan goed tegen harde wind, zand en zout water. Het gras veert mee met de wind, de bladeren rollen zich bij droogte op en gaan weer open bij vochtig weer. Als er een halve meter zand over de plant waait groeit het helm met gemak weer boven het zand uit en blijft stevig geworteld door de lange wortelstokken die zich diep in de duinen vertakken. Helmgras is wendbaarheid optima forma. De afgelopen week was Nederland in de ban van de krachtige storm Ciara en die is nog niet gaan liggen of storm Dennis raast al op ons af. Deze stormen zijn een mooie metafoor voor de turbulente veranderingen in ons werkende leven. Van rustig vaarwater is geen sprake meer als je de voorspellingen van trendwatchers mag geloven. Robotisering, flexibilisering, internationalisering, en automatisering zijn trends die met windsnelheden van meer dan 120 kilometer per uur vanuit verschillende windrichtingen op ons afkomen. Banen verdwijnen, oude zekerheden zijn net als de Nederlandse kust aan erosie onderhevig en de complexiteit neemt op en buiten het werk in rap tempo toe. Hoe blijf je overeind en hoe trotseer je de stormen die nog gaan komen?

Een veranderende arbeidsmarkt

Met de discussienota ‘In wat voor land willen we werken?’ wil de commissie Borstlap een brede discussie initiëren over hoe wij werk gaan vormgeven de komende jaren. Eén belangrijk punt uit de discussienota gaat over opleiding en ontwikkeling. De wereld van werk verandert voortdurend en om mee te komen in de veranderende arbeidsmarkt is wendbaarheid van werkenden én organisaties het toverwoord. Het up-to-date houden van kennis en vaardigheden moet volgens de commissie geen vrijblijvende opgave zijn, maar een verplicht onderdeel van de werkrelatie om voorbereid te zijn op de gevolgen van automatisering, digitalisering, en robotisering. Het onderzoek Future of Jobs 2018 van het World Economic Forum (WEF) stelt dat 52 procent van alle bestaande banen in 2025 zal verdwijnen. Met name voor banen in de administratie, accountancy, en werk in de industrie geldt code oranje. Het advies aan organisaties en medewerkers is duidelijk; zet in op continu leren en zet ontwikkelen van mensen hoog op de agenda. Bepaalde taken kunnen door robots worden overgenomen, maar er zullen ook nieuwe taken gaan ontstaan, waarvoor andere competenties nodig zijn. Het gaat dan met name om hogere denkprocessen zoals creatief denken en oplossen van complexe vraagstukken, maar ook om sociaal-communicatieve vaardigheden.

Een stevig fundament voor ontwikkeling

Continu leren en ontwikkelen klinkt mooi, maar hoe begin je en hoe zorg je dat je in de juiste richting gaat ontwikkelen? Om in een veranderende wereld de juiste keuzes te kunnen maken, is zelfbewustzijn en inzicht in kwaliteiten, minder sterke kanten en drijfveren onontbeerlijk. Boven de ingang van de tempel van Delphi in het oude Griekenland stond 'Nosce te ipsum': ken uzelf. Deze tekst is een uitnodiging aan iedereen die binnenkwam om op zichzelf te reflecteren. Mensen komen tot hun recht en krijgen energie wanneer zij dicht bij hun eigen identiteit, waarden en drijfveren blijven. Juist in een steeds veranderende omgeving is het belangrijk om te weten wie je bent, wat je kunt en waar je voor staat. Alleen dan kun je je op een duurzame manier aanpassen en meebewegen met veranderingen, zónder verlies van eigenheid. Zelfinzicht is als de meterslange wortels van helmgras onder de duintoppen. De organisatiepsychologen van Berenschot ondersteunen medewerkers door inzicht te bieden (assessments en coaching) of vaardigheden te ontwikkelen (training). Zij passen wetenschappelijk inzichten toe en daarmee helpen ze mensen inzicht te krijgen in zichzelf, stimuleren persoonlijke ontwikkeling en adviseren over selectie- en loopbaanvraagstukken. Ook adviseren ze organisaties over hoe de voorwaarden gecreëerd kunnen worden die continu leren mogelijk maken en stimuleren.

Meer weten over continu leren en ontwikkeling van mensen?

Op 2 april organiseert Berenschot een op-weg-naar-huis event. In plaats van in de file staan, twee interessante uurtjes kennis delen met elkaar. Dit tweede event in de Future of Work serie richt zich op de ontwikkeling van mensen. Investeren in mensen is cruciaal voor toekomstbestendige organisaties. Heldere carrièrepaden, een aantrekkelijk aanbod aan opleidingen en goede on-the-job begeleiding hebben een positieve impact op de drive en commitment van uw medewerkers. Al deze elementen vormen een essentieel onderdeel van een onderscheidende employee experience. Hiermee ademt uw personeelsbeleid mee met de wendbaarheid van uw organisatie. Wij duiken in deze sessie de diepte in en inspireren u met best practice casuïstiek uit de praktijk. Deelname is gratis en meer informatie en het aanmeldingsformulier is hier te vinden.